Kostenbesparende, innovatieve en doelgerichte oplossingen!

WB Automation, sinds 1999 een begrip op het gebied van engineering, productieautomatisering en robotisering, van idee tot turnkey project.…of alle mogelijke stappen daartussen. Productieautomatisering is een belangrijke factor om de kwaliteit van uw product te optimaliseren en vast te houden….als het moet 24 uur per dag, dag in dag uit, jaar in jaar uit. Productieautomatisering betekent dat er aanzienlijk bespaard wordt in productietijd en dat, stuksgewijze, eindcontrole komt te vervallen, elk product is immers kwalitatief gelijk.

Bij Productieautomatisering wordt met minder mensen, onder ideale arbeidsomstandigheden, meer gepresteerd tegen een geringere kostprijs. Dat zijn steekhoudende argumenten om de concurrenten aan te kunnen of zelfs een stap voor te blijven. Tot de klantenkring van WB Automation behoren zowel de food- als de non food (productie)bedrijven, maar ook de luchtvaartindustrie, overheid, distributiecentra, alsmede toeleveranciers voor de auto-industrie. Behoort u niet tot deze klantenkring, dan kunnen wij wellicht toch iets voor u betekenen.

Uw “probleem” is immers onze uitdaging!

Indien u op zoek bent naar kostenbesparende, innovatieve en doelgerichte oplossingen, dan heeft u in WB Automation de juiste partner gevonden.

Wij bedenken, ontwerpen en realiseren oplossingen op het gebied van productieautomatisering.

 

Jarenlange ervaring en knowhow

Met de technische disciplines zoals werktuigbouw, elektrotechniek en elektronica heeft WB Automation zich vanaf 1999 gespecialiseerd in de engineering en fabricage van zowel standaard als “op maat gesneden” oplossingen op het gebied van productieautomatisering. Dat daarbij reeds vanaf de beginjaren robots zijn ingezet, spreekt voor zich. Deze jarenlange ervaring en opgebouwde knowhow is voor u de garantie dat uw specifieke project wordt gerealiseerd in de afgesproken tijd, voor het afgesproken bedrag en minimaal voldoet aan het vooraf vastgelegde eisenpakket…..en als het project na oplevering uw “verwachtingspatroon” overstijgt, dan is dat het resultaat van onze jarenlange ervaring en knowhow.

WB Automation ontzorgt van idee tot eindproduct

WB Automation bespreekt met u de bestaande situatie en de gewenste – nieuwe – situatie….en alle mogelijke fases daartussen. Stap voor stap wordt samen met u de haalbaarheid en de omvang van het project doorlopen, waarbij in de engineeringsfase al rekening gehouden kan worden met een mogelijke toekomstige uitbreiding en/of aanpassingen als gevolg van productwijziging. Nadat het “doel” is bepaald, volgt de pre engineering met een eerste ontwerp, compleet met systeemomschrijving en een kostenindicatie. Zodra overeenstemming is bereikt over de details en de gewenste werking worden deze verwerkt in een definitieve aanbieding. Bij opdracht wordt het project volledig in 3D-CAD getekend en start de productie na goedkeuring. Door deze werkwijze komt u achteraf nooit voor verrassingen te staan, zowel niet op budgettair- als op technisch gebied.

 

WB Automation verzorgt de engineering, de productie, de assemblage, de montage ter plaatse, de inbedrijfstelling en verzorgt de instructie cq. opleiding van uw personeel…..

WB Automation ontzorgt van idee tot eindproduct!